Buitenplaats Kasteel Wijlre toont vanaf 14 mei 2023 de tentoonstelling Spark Birds & the Loneliness of Species in en om haar tentoonstellingsruimte Hedge House. In de tentoonstelling tonen twaalf (inter)nationale kunstenaars in totaal veertien hedendaagse kunstwerken waarin de vogel centraal staat. Vier van die werken zijn voor het eerst in Nederland te zien voor het publiek.

Spark birds zijn vogels die iets bijzonders bij je losmaken; iedereen heeft er wel eentje. Het is een term uit de vogelaarswereld. De internationale groepstentoonstelling Spark Birds & the Loneliness of Species brengt werk bij elkaar van kunstenaars die de mysterieuze aantrekkingskracht van vogels bezingen, en geïnteresseerd zijn in hun artistieke potentieel vanuit historisch, ecologisch of dekoloniaal perspectief.

Zij vragen zich af of vogels ons kunnen helpen los te komen uit onze vastgeroeste antropocentrische opvattingen, en ons kunnen wijzen in de richting van nieuwe manieren om duurzamer samen te leven op een uitgeputte planeet. Wat kunnen we van ze leren over actuele onderwerpen als migratie en identiteit? Kunnen ze dieper inzicht verschaffen in onze condition humaine?

In het Hedge House ziet de bezoeker een expositie die bestaat uit schilderkunst, beeldhouwkunst, video, installaties, kortom een variëteit aan media. Bezoekers horen zelfs vogels: één werk produceert de zang van de putter, een geluid dat al bij binnenkomst zacht te horen is. Met deze internationale groepstentoonstelling onderzoekt buitenplaats Kasteel Wijlre de relatie tussen mens en natuur, en hoe kunst onverwachte nieuwe inzichten daarover kan geven.

Zo lang er geschiedschrijving is, wordt er verhaald over vogels. In oude culturen verpersoonlijkten ze de goden en bemiddelden ze met de geestenwereld. Hun symbolische representatie is diep verweven in onze beeldcultuur: van de ibis in Egyptische hiërogliefen tot de adelaar op menig vlag, wapenschild of logo. We kennen aan vogels een bovennatuurlijke betekenis toe in verhalen, mythes en folklore. En nog altijd trekken vogels onze aandacht. Tijdens de recente lockdowns bijvoorbeeld, nam de populariteit van vogelkijken als hobby toe. We zien vogels ook steeds meer als cruciale schakels in ons ecosysteem, en beseffen dat ze een signaalfunctie hebben met betrekking tot de gezondheid daarvan. De mens is een ‘eenzame soort’ geworden, die zich langzaam realiseert dat zijn superieure opstelling een desastreuze impact heeft op het planetaire ecosysteem, en dat aandacht voor andere vormen van intelligentie ons kan helpen navigeren richting een duurzamere toekomst.