Stroom Den Haag presenteert dit najaar met Speelruimte een groepstentoonstelling over kunst bij Haagse scholen. Aan de hand van schetsontwerpen, modellen en filmbeelden geven hedendaagse kunstenaars inzage in het ontstaan van een 13-tal kunstwerken bij scholen. Werken die midden in de stad staan, maar toch ook vaak verborgen blijven voor een groter publiek. Bezoekers aan de tentoonstelling worden uitgenodigd een kijkje te nemen achter de schermen en krijgen te zien hoe kunstenaars samen met leerlingen en scholen nieuwe kunstwerken op bijzondere locaties realiseren.

Duizenden kinderen komen via school vrijwel dagelijks en op een ongedwongen manier in contact met kunst. Stroom verbindt met het programma Kunst bij Scholen al decennialang kunstenaars aan Haagse scholen. Het heeft geleid tot bijzondere vormen van participatie en opdrachtgeverschap en meer dan 100 unieke kunstwerken op locatie. De tentoonstelling Speelruimte biedt een momentopname van lopende opdrachten. Als dwarsdoorsnede toont het de grote diversiteit en veelzijdigheid van de opgaven en kunstwerken. Speelruimte neemt de bezoeker mee in de dynamiek van een bijzonder maakproces.