Textiele werkvormen vanaf de vroegste wierdebewoning

Bij vrijwel elke opgraving in het wierdengebied worden spinsteentjes en vaak ook weefgewichten gevonden. Ook bij de laatste opgraving, in 2021-2023 bij Adorp, werden ze aangetroffen, zie archeologische opgraving wierde in Adorp en deze pagina .

Er zijn ook andere voorwerpen gevonden die aangeven dat er, al vanaf de vroegste wierdebewoning, textiel op de wierden werd gemaakt, zoals benen naalden, wolkammen, weefzwaarden en spoelen.

In de tentoonstelling ‘Spinnen met bot, weven met planten’ laat Museum Wierdenland zien wat er zoal gevonden is aan materialen waarmee textiel gemaakt werd en welke technieken men gebruikte. Ook is er archeologisch textiel te zien.

Er is speciale aandacht voor twee technieken die tot voor kort onbekend waren: naaldbinden en sprang. Veel prehistorisch textiel waarvan men eerst dacht dat het gebreid was, blijkt nu door middel van naaldbinden gemaakt te zijn. Van sprang zijn nauwelijks vondsten bekend, doordat zowel het werktuig als de gebruikte garens vergankelijk zijn.

Museum Wierdenland is verheugd dat ook de oudst gevonden breiwerken uit de stad Groningen getoond kunnen worden. Het betreft het kousje en de want uit de gracht van Alva en de ‘Praediniusbaret’ uit de beerput van de Latijnse school.

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de Gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen, en loopt van 26 april tot 1 november 2024.