In maart 2024 opent in Huis Marseille de tentoonstelling Spolia van de Amerikaanse kunstenares Lisa Oppenheim (New York, 1975). Het uitgangspunt van Oppenheims projecten is vaak de vraag hoe zij kan verbeelden wat niet meer bestaat of verborgen is. Zulke afwezigheid stelt haar in staat zich te verdiepen in bepaalde geschiedenissen en materialen met als doel kunstwerken te maken die representatief zijn voor beide. Recentelijk paste Oppenheim haar nauwgezette archivale benadering toe op kunstwerken die waarschijnlijk tijdens het naziregime zijn geroofd en mogelijk nog steeds kwijt zijn. Spolia in Huis Marseille is een voorzetting van dit werk en richt zich op schilderijen van Nederlandse en Vlaamse meesters, in het bijzonder op collecties die een connectie hebben met Nederland, zoals die van Fritz Mannheimer, Jacques Goudstikker en Hermann Hamburger. Op zoek naar onderzoeksmateriaal speurde Oppenheim in openbare en particuliere archieven naar afbeeldingen van werken waarvan we niet weten waar ze zich bevinden. Sommige objecten zijn misschien vernietigd, andere circuleren wellicht nog op de kunstmarkt, ongeïdentificeerd of met een verborgen herkomst.

Beeld: Lisa Oppenheim, Stilleven; Still Life with a Tulip, 1637/2023, Version IV, 2023. Zilvergelatinedruk belichten en gesolariseerd bij vuurlicht, Courtesy Lisa Oppenheim & Tanya Bonakdar Gallery