De sporen van de Tweede Wereldoorlog worden nog dagelijks gevonden. Deze tentoonstelling laat zien wat er vandaag de dag nog allemaal zichtbaar is op de zolders en in de bodem rond Limburg.