In deze expositie is een selectie te zien die amateur- en hobbyarcheologen hebben gevonden. Eenmalig worden items uit privécollecties bij elkaar verzameld om een historisch beeld te scheppen. Limburg kent een lange en veelzijdige geschiedenis en was eeuwenlang het toneel van macht, handel en oorlogen. De prehistorische jagers wisten onze contreien al te vinden. Later gevolgd door Germaanse volkeren en de Romeinen. In de Middeleeuwen is het met hun adellijke ridders speler op Europees niveau. Vele eeuwen van oorlog en bijkomende handel, waar plunderende en doortrekkende vijandige troepen doorheen en langs trekken. En iedereen liet zijn sporen na.

In de expositie laten we objecten zien die kenmerkend zijn voor handel en oorlog. Er wordt een historisch overzicht gegeven door middel van diverse munten, lakenloodjes, kogels en zelfs een rood lepeltje. Ga terug in de tijd en laat je meenemen naar reconstructies van een vliegtuigramp en een militaire aanval uit WOII met de gevonden objecten.
Aan elk gevonden object zit een verhaal. Kom langs en ontdek de lokale historie. Korte en lange verhalen uit het verleden geven door de archeologische vondsten een beeldvorming bij de geschiedenis.