In het voorjaar van 2022 gaan zo’n 200 Amsterdamse basisschoolleerlingen aan de slag met hun eigen familiegeschiedenis. Dit doen ze in het kader van ‘Ancestors unKnown’, een project van Stichting Zieraad. Kinderen van groep 8 gaan in gesprek met hun familieleden en maken een presentatie in de vorm van een mini-museum. Ook brengen alle kinderen een bezoek aan het Stadsarchief, waar ze meer leren over hoe ze archiefonderzoek kunnen gebruiken bij het samenstellen van hun eigen familieverhaal. De verhalen zullen na afloop van de expositie opgenomen worden in de collectie van het Stadsarchief.

De persoonlijke familieverhalen van de Amsterdamse leerlingen vormen het hart van de expositie Stadsverwanten. Ze worden in samenhang getoond met verhalen uit de collectie van het Stadsarchief over migratie in Amsterdam. Verhalen over o.a. het koloniale verleden, de Tweede Wereldoorlog, de eerste migranten uit Turkije en Marokko en vluchtelingen.

Op de themasite Amsterdam Migratiestad zijn al veel van deze archiefverhalen gepubliceerd, naar aanleiding van deze tentoonstelling zal de site verder worden uitgebreid. Bezoekers worden ook enthousiast gemaakt om zelf onderzoek te gaan doen naar hun eigen familiegeschiedenis. Dit kunnen ze direct op de tentoonstelling doen met hulp van medewerkers van het Stadsarchief. Beeld: Bezoek van de schoolkinderen aan Stadsarchief Amsterdam. Foto’s door Anke van der Meer