Het Permeance-project brengt de cadmium- en zinkverontreiniging in de rivier de Dommel, die de grenzen van Nederland en België overschrijdt, in kaart. De vervuiling van de rivier door zinksmelterij kent een geschiedenis van landonteigening en industriële ontginning. Het artistieke onderzoek van Steffie de Gaetano is gebaseerd op de bodemchromatografie methode waarmee de vervuilingssporen van de vroegere en huidige acties in kaart worden gebracht via de taal van de materie.

Collaboratieve chromatografie
De beelden, die via een chromatografieproces aan het licht komen, bieden een eerste stap naar het opgraven en opnieuw verbeelden van een beschadigd landschap. Dit chromatografieproces is een chemische analysemethode waarbij de bodemverbindingen worden gescheiden. De werkwijze is een alternatieve fotografietechniek die zich leent om bodemmonsters te bestuderen door ze aan licht bloot te stellen. De werken in de tentoonstelling zijn niet bedoeld om de vervuiling in de rivierbedding van de Dommel aan te tonen. Ze beelden gaan inherent over vervuiling en zijn ontstaan door vervuilde grond. Daarmee wordt de vervuiling in tijd en ruimte zichtbaar gemaakt.

Steffie de Gaetano
Steffie de Gaetano (1992) is een Nederlands-Italiaanse interdisciplinaire onderzoeker. Ze woont en werkt in Brussel waar ze promoveert aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoek gaat over Geologische Architectuur en Landschappen van Ontginning. Haar familiegeschiedenis is verdeelt tussen Umbrië in Italië, de Dommel regio in Noord-Brabant in Nederland en Belgisch Limgurg waardoor ze zich in een “outsider-insider” positie bevindt. Deze ’tussenpositie’ biedt een uitgangspunt voor het ‘overbruggen van het moderne en het demoderne en weerspiegelt haar werk en dat geworteld is tussen de disciplines. Steffie de Gaetano’s onderzoek is gebaseerd op het fragmenteren van architectuur en landschap doormiddel van fotografie en antropologie en is gericht op het opgraven van de overblijfselen die zijn geërfd door verwikkelingen van koloniaal geweld en Moderniteit.

WARP #07
De tentoonstelling maakt deel uit van WARP, een reeks vitrinetentoonstellingen die in 2020 werden geactiveerd. Deze tentoonstellingen volgen nu ook de vouwen van de SEA Foundation over kunst en duurzaamheid, waarbij momenteel de vouw over Reimagining wordt onderzocht. In deze vouw verbinden we ons ertoe te onderzoeken wat het betekent om terug te keren naar praktijken die vertrouwd zijn. Maar in plaats daarvan hard werken aan het heroverwegen ervan. Deze handeling kan een epistemische breuk met het verleden teweegbrengen, maar belooft ook wegen te banen voor een nieuw weten.

Het doel van de WARP-reeks is het stimuleren van artistiek onderzoek en het presenteren van de bewerkingen van de werken van regionale kunstenaars of kunstenaars met regionale connecties.