Sterrenwijk, door de Sterrenwijkers zelf ‘t wijk genoemd, is een wijk in Utrecht- Oost en heeft ongeveer 875 inwoners. Het is hiermee één van de kleinste buurten van de stad Utrecht. Ruim 90 procent van de buurt bestaat uit sociale huurwoningen. De Venuslaan, de Abstederdijk, de Notebomenlaan en de Oosterspoorbaan vormen de afbakening. De wijk kent weinig toegangswegen en ligt daarmee fysiek ingesloten.
De wijk is oorspronkelijk gebouwd voor de rijkere arbeidersgezinnen voor een periode van 25 jaar. Door de grote woningnood na de oorlog bleven de huizen langer staan dan gepland. Er kwamen veel grote gezinnen met lagere inkomens wonen. Zo groeide een echte volksbuurt. Een buurt van ‘ons kent ons’ en ‘we helpen elkaar als het nodig is’. Bewoners zijn trots dat ze er wonen. Deze saamhorigheid vormt een belangrijk element in de buurt.
Veel volksbuurten zijn veranderd, zo ook Sterrenwijk. De bevolkingssamenstelling van de wijk is veel diverser, er wonen nu meer mensen met verschillende achtergronden. Dit heeft invloed op het karakter van de buurt. Hierdoor heerst er minder een ‘ons kent ons’ gevoel. Veel oude bewoners geven aan dat de gezelligheid in de wijk verdwijnt. Waar vroeger veel op straat werd geleefd, komen de bewoners elkaar nu weinig tegen. En onbekend maakt onbemind.

In deze tentoonstelling nemen wij u mee door Sterrenwijk. Vanaf de bouw van de eerste woningen tot aan de huidige tijd. En wie weet maakt bekend ook bemind…