Het Middeleeuwse graafschap Holland was een klein, maar onafhankelijk en welvarend land. Het was ook een land waar bijna voortdurend oorlog werd gevoerd. Er was bijna geen generatie Hollanders die opgroeide zonder dat er ergens strijd werd geleverd in het graafschap. Over die strijd gaat de tentoonstelling Strijd in de graventijd, die van mei tot november te zien is in het Archeologiehuis Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn. In deze tentoonstelling worden op aansprekende manier historische bronnen en archeologische vondsten, sommigen nog nooit eerder tentoongesteld, samengebracht.