De kunstenaars in Sustaining Small Acts werken vanuit de verbinding met hun fysieke omgeving. Het vertrekpunt voor hun werk ligt vaak dichtbij, in hun dagelijkse leefomgeving: het eigen huisafval, het onkruid in de stad, de grond onder onze voeten. Die alledaagse aanknopingspunten zijn verbonden met grote vragen. Over de mens als het enige dier dat zijn eigen nest bevuilt, met planetaire consequenties. Over de erfenis van de westerse antropocentrische blik, die de waarde van andere levende wezens afmeet aan het belang dat ze hebben voor menselijk gebruik en gewin. Over het claimen van het eigenaarschap en exploitatierecht van de aarde.