In de tentoonstelling Symbiotic Roots toont Annelleke Stimm een serie beelden en collages die een duidelijk gelaagde relatie is van samengestelde componenten met haar verleden en hedendaagse blik. ‘De gecompliceerde schoonheid van stukjes natuur inspireren mij on in een verrassend samenspel beelden te maken.

Naast enkele sporadische en spontane privê exposities, presenteert zij zich nu in het openbaar bij het Princenhaags museum.

De expositie is in die maand te zien op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op verzoek via www.annelliekestimm.nl