Studio Seine presenteert de solotentoonstelling ‘Zoals het klokje tikt’ van de Helmondse fotografe Tahné kleijn. De tentoonstelling opent op zondag 27 november van 15:00 – 17:00 uur. Na de opening kunt u ‘Zoals het klokje tikt’ bezoeken tot en met 12 februari 2023.

De Helmondse fotografe Tahné Kleijn (1990) maakt fotoseries gebaseerd op 17e-eeuwse schilderkunst. Geïnspireerd door de lichtval en composities ensceneert ze nieuwe beelden die daardoor zowel bekend als vreemd aanvoelen. In 2015 fotografeerde Kleijn haar eigen gezinsleden in een hedendaagse versie van Soo d’oude Songen, Soo Pypen de Jonge, een van de beroemde huishoudens van Jan Steen. In zeven tableaux vivants vatte ze verschillende aspecten van haar familieverhaal samen, waarbij verslaving, financiële problemen en geweld worden afgewisseld met trots, trouw en gezelligheid. De beelden zitten – net als de 17e-eeuwse voorbeelden – vol symbolische details waardoor er telkens verschillende verhaallijnen samenkomen. Ze wilde de typering ‘probleemgezin’ uit de taboesfeer halen en juist de loyaliteit van haar familie in beeld brengen. Daarom koos ze voor Jan Steen, die humor, schoonheid en wangedrag combineerde onder de noemer ‘lering en vermaak’. In 2020 heeft Kleijn haar familieproject herhaald. De kinderen zijn ouder, er is een tweede generatie, de ouders zijn inmiddels ziek en er is een huwelijksfeest beïnvloed door coronaregels. Maar ook Kleijn heeft zich ontwikkeld: terwijl ze de eerste serie rechtstreeks ontleende aan Steen, werkt ze nu vooral ‘in de stijl van’. Ze maakt ‘schilderijen’ die niet bestaan. De complete serie van veertien tableaux vivants wordt gepresenteerd tijdens haar solotentoonstelling ‘Zoals het klokje tikt’.

Dat uitgebreid onderzoek en een zorgvuldige regie de basis vormen van haar werk blijkt eveneens uit de series Mijn Waarde Vincent, Zonder Geluk Vaart Niemand Wel en Stilte Heeft het Laatste Woord. Voor Mijn Waarde Vincent richtte Kleijn zich tijdens haar verblijf in Zundert op het leven en werk van Vincent van Gogh, Zonder Geluk Vaart Niemand Wel geeft een indruk van het lot dat een fortwachter en zijn gezin in Willemstad onderging tijdens de watersnoodramp in 1953 en de gevolgen die de coronacrisis had in de provincie Brabant verbeeldde Kleijn in de serie Stilte Heeft het Laatste Woord. Zoals het Klokje Tikt vormt de eerste overzichtstentoonstelling van Tahné Kleijn sinds haar afstuderen aan de AKV / St. Joost in 2015 en omvat een selectie foto’s van de genoemde series.