Tarja Laine is van Finse afkomst en woont ruim 20 jaar in Amsterdam. Daar heeft ze haar opleiding inde beeldende kunst gevulg waar zij bij Sam Drukker afstudeerde. De techniek gebaseerd op nauwkeurig waarnemen die ik op deze academie heb geleerd, is nog steeds het uitgangspunt van mijn benadering, die gekarakteriseerd wordt door zowel klassieke, als eigentijdse methoden. Zodoende eindigen mijn schilderijen vaak ergens tussen figuratief en abstract in.

Betsie Schepers van Loon heeft haar opleiding beeldhouwen in Arendonk gevolg. Zij werkt nu voornamelijk in brons.
Uitgangspunt voor haar werk is de kwetsbare, onzekere mens in relatie tot zijn omgeving met vragen over ouder worden, verlies en vergankelijkheid.