Na 150 jaar afwezigheid is de wolf weer terug in Nederland. Eeuwenlang hielden sprookjes en het geloof in weerwolven de angst voor de wolf in stand. Met geweren, klemmen en strikken werd dit roofdier verjaagd en gedood, tot er in Europa bijna geen wolven meer waren. Nu de wolf weer terug is laait de discussie tussen voor- en tegenstanders op. Willen we wel wilde wolven in Nederland? Hoe gevaarlijk is de wolf eigenlijk?
Met de tentoonstelling ‘Te wild voor jou?’ haakt Natura Docet niet alleen aan bij deze discussie, maar plaatst het museum de wolf als vertegenwoordiger van de wilde natuur in een bredere context. We hebben de natuur eeuwen voor eigen nut gebruikt, maar overstromingen en klimaatverandering wijzen ons er nu op dat we beter met de natuur moeten gaan samenwerken. Dit betekent ook dat de natuur meer ruimte moet krijgen. Hoe wild mag de natuur zijn? Hoort de wolf daar ook bij?
Natura Docet neemt geen standpunt in, maar geeft de bezoeker informatie om een eigen mening te vormen. Het museum laat ook diverse belangenbehartigers – voor- én tegenstanders van de wolf – aan het woord en heeft deze groeperingen ook betrokken bij het maken van de tentoonstelling.
De tentoonstelling opent op 17 december! Kijk voor alle informatie op www.naturadocet.nl