In een wereld vol conflicten en veranderingen dringt zich steeds meer de vraag op: “ben je voor of tegen, en aan wiens zijde sta jij?” Meningsverschillen zijn normaal, maar wanneer een kloof ontstaat en het wij-tegen-zij denken vijandig wordt brengt dat risico’s met zich mee.

Dat gebeurde vroeger; in de zeventiende eeuw stonden prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt lijnrecht tegenover elkaar. Hun meningsverschillen over politiek en geloof brachten het land bijna tot een burgeroorlog.

De tentoonstelling vertelt niet alleen deze historie, maar werpt ook een blik op het heden. Het Humanistisch Verbond belicht de actuele polarisatie in Nederland. Met prikkelende vragen en stellingen word je uitgedaagd om na te denken over je eigen standpunten en hoe deze zijn gevormd. De tentoonstelling toont dat verhalen verschillende kanten hebben. Maar vooral ook, dat mensen meer zijn dan hun mening. Het laat zien hoe dialoog over andere standpunten bijdraagt aan een samenleving met meer begrip en tolerantie, waarin iedereen zich thuis voelt. En waarin diversiteit ons juist kan verbinden.

De tentoonstelling heeft een eigen kinderlijn voor kinderen van +- 6 tot 12 jaar.