Tentoonstellingen aanmelden

Tekeningen van Hans Niemeijer (1921-1990)

Pictura, Groningen

Hans Niemeijer (1921 – 1990) ontving in Den Haag teken- en schilderlessen van Huub Gerretsen (1897 – 1978) en bezocht daar de Kunst Academie. Na naoorlogse omzwervingen stichtte hij met Ank Alberts een gezin in Bruinisse waar zij, vanwege de watersnood (1953), met hun eerste kind moesten vluchten. Uiteindelijk settelde het gezin in Amsterdam waar het zich uitbreidde met nog 3 kinderen. De verantwoordelijkheden voor het gezinsleven dwongen hem tot een ambtenarenbestaan, hetgeen hem zwaar viel en frustreerde.

Desondanks trof hij in het progressieve Amsterdam van de jaren zestig een milieu waarin zijn kunstenaarschap zich ontwikkelde. Abstracte olieverfschilderijen en gouaches geven blijk van zijn engagement en protest tegen milieuverontreiniging, of van zijn verontwaardiging over de moord op Ds. Marten Luther King. In deze tijd richtte hij o.a. met de beeldhouwer Hein Mader (1925 – 2011) de kunstenaarskring K 2 op, waarmee regelmatig geëxposeerd werd.

In 1973 vestigde Hans zich met zijn gezin in Bakkeveen. Vanaf deze tijd maakte de abstracte expressie gaandeweg plaats voor weergave van de natuur. Hij verwierf ook bekendheid met glasmozaïeken, waarvan de ramen in het Romaanse kerkje op de ‘Schoterhof’ in Nieuweschoot een aansprekend voorbeeld is.

De selectie van tekeningen in deze tentoonstelling stammen uit de late jaren zestig tot haverwege de jaren zeventig en zijn evocatief voor de verwarring die zo kenmerkend is voor dat tijdsgewricht.

De tekeningen kunnen worden gezien als een picturale voortzetting van het ‘ecriture automatique’ (automatisch schrijven) uit het DaDa en surrealisme aan het begin van de twintigste eeuw. De tekeningen ontstonden zonder voorop gezet idee of picturale syntax, maar niet zonder doel.

Bekijkt men de selectie als groep, dan wordt de samenhang duidelijk. Het onbewuste spreekt zich uit en wórdt aangesproken. Met enkelvoudige lijn wordt een verwarrende wereld getoond. Deze is bekend én tegelijkertijd bevreemdend. Met het draaien van (ons) perspectief ondergaan de beelden een metamorfose, waarmee nieuwe onverwachte betekenislagen worden blootgelegd en begrepen

Beeld: Hans Niemeijer, Pictura

Van 10 okt 20 21

t/m 21 nov 20 21