Grootse hedendaagse tekenkunst op klein formaat.
Verkooptentoonstelling met werk van 113 kunstenaars