Van 8 september 2023 t/m 28 januari 2024 organiseert Rijksmuseum Twenthe een grote publieks- en tentoonstellingsmanifestatie rondom de vraag ‘van wie is het (platte)land?’. De manifestatie bestaat uit drie verschillende tentoonstellingen en een uitgebreid activiteiten-programma. Daarnaast heeft het museum vier hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om artistiek onderzoek te doen rondom onderwerpen die spelen in het landelijk gebied van Twente.

De grote ontwikkelingen van onze tijd

In 2035 wonen er in Nederland naar verwachting 19 miljoen mensen. We moeten de komende tien jaar meer dan een miljoen huizen bouwen en in 2030 onze CO2-uitstoot met 55% gereduceerd hebben. Terwijl we onze weilanden vol zetten met zonneparken moeten we ook extensiever gaan boeren en meer ruimte creëren voor natuur. De spanning die voortkomt uit deze ontwikkelingen heeft alles te maken met de manier waarop we met onze – schaarse – grond omgaan. Daarmee komen veel van de grote vraagstukken van onze tijd samen op het platteland, buiten de stad. Klimaatcrisis, stikstofcrisis, droogte, verlies van biodiversiteit, (duurzame) voedselvoorziening, energietransitie, grondstoffenwinning: het zijn allemaal kwesties waarvan de gevolgen en dilemma’s zich als eerste manifesteren in het landelijk gebied.

De toekomst van het platteland

Wat betekent dit voor het landelijk gebied? Hoe ziet de toekomst van ons platteland eruit en welke belangen laten we het zwaarst wegen? Gaan we bouwen, boeren of land teruggeven aan de natuur? Of zijn de belangen minder tegenstrijdig dan we denken en kunnen we al deze vraagstukken op een creatieve, integrale manier aanpakken?

Beeld: Ger Dekkers, Reed Land and Ditch, foto, 1978, Collectie Gemeente Enschede