Galerie LUMC presenteert vanaf 8 juni tot 21 augustus 2023 de tentoonstelling The Art of Belonging. In deze tentoonstelling staat de ouder wordende mens centraal. Wat betekent het om oud te zijn in onze samenleving? De tentoonstelling is een unieke samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Sandrine van Noort (hoofd kunstzaken LUMC) en prof. dr. Tineke Abma (hoogleraar ouderenparticipatie en directeur-bestuurder van Leyden Academy) stelden de tentoonstelling samen. Zij nodigden elf kunstenaars uit die in deze tentoonstelling hun kijk op de oudere mens in deze samenleving verbeelden.

Met werken van: Daniëlle van Ark, Melanie Bonajo, Deanna Dikeman, Caren van Herwaarden,  Jane van Herwijnen, Paul Kooiker, Julika Rudelius, Bert Sissingh, Janine Schrijver, Marenne Welten, Joost van Wijmen.

The Art of Belonging

Tel je nog mee na je 67ste? Wat moet je doen om sociaal gezien geaccepteerd te worden als je minder vitaal bent? ‘Belonging’ verwijst naar een verlangen – een longing to belong – om erbij te horen zonder concessie te doen aan eigenheid en waardigheid. Een verlangen dat zich extra doet voelen bij ouderen als zij ervaren er níét of niet méér bij te horen, bijvoorbeeld door maatschappelijke dynamiek of toenemende afhankelijkheid.

Participatie en ‘belonging’

Participatie, ofwel meedoen, is voor ouderen van groot belang. Het draagt bij aan hun welbevinden en is omgekeerd een groot ‘geschenk’ voor onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat participatie zinvol is in de ogen van ouderen als het bijdraagt aan hun gevoel van vitaliteit, betekenis en ‘belonging’.  “Kunst raakt en verbindt voorbij woorden en draagt bij aan ‘belonging’ door het vermogen om onze diepst menselijke gevoelens te vangen en te delen. We ervaren: ‘Ik ben hierin niet alleen.’ Dat creëert een diepe verbondenheid”, aldus Abma.

Beeld: Deanna Dikeman, Leaving and Waving #7, foto, 1991, Collectie Fenix.