Theo Beerendonk: van impressionisme tot abstractie
In het oeuvre van deze typische 20e-eeuwse kunstenaar weerspiegelt zich de ontwikkeling die de beeldende kunst in deze eeuw doormaakte: van traditioneel tot modern. In hoog tempo bouwde Beerendonk (1905 – 1979) een imposant oeuvre op met portretten, stillevens en naakten die opvielen door eigenzinnig kleurgebruik. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij zijn onderwerpen te stileren en abstraheren en werd zijn werk abstracter.