Met THE PORTAL bouwt Sissel Marie Tonn verder op haar artistieke onderzoek naar het veenmoeras. Wat ooit een fascinerende plek was voor contact met geesten, voorouders en goden, is nu een bedreigd ecosysteem dat een sleutelrol zou kunnen spelen in het tegengaan van ecologisch verval. THE PORTAL omvat nieuw video- en geluidswerk en keramische objecten. Het is een zintuiglijke verkenning van het veenmoeras waarin gereflecteerd wordt op de culturele en ecologische verstrengelingen van het ecosysteem. Daarnaast wordt een poging gedaan om erachter te komen wat het betekent om mens te zijn, niet alleen in het verre verleden en het heden, maar ook in speculatieve versies van de toekomst. Net zoals de Aarde door planten geproduceerde kooldioxide kan neutraliseren, zo compenseert normaal menselijk gedrag de kunstmatigheid van onze leefomgeving. Zullen we dit ecosysteem ooit weer gaan beschouwen als portaal? Bijvoorbeeld omdat we het, vanuit de dringende noodzaak om post-humane subjectiviteit en lichamen te heroverwegen, weer gaan zien als levend organisme dat onlosmakelijk met ons is verbonden?

Beeld: persbericht Radius