The Power of Collaboration is een tentoonstelling waarin lokale kunstenaars gedurende een maand ingaan op het gigantische potentieel -en de verschillende aspecten- van collectief denken en handelen. De groepstentoonstelling omvat 9 projecten, evenals een aantal lezingen en workshops.


The Power of Collaboration
probeert afstand te nemen van Westerse focus op het individu en te reflecteren op het enorme netwerk van verbindingen en interacties die ook altijd aan de basis staan van elke transformatieve actie. Binnen een gemeenschap (of dat nu menselijk, meer-dan-menselijk of beide is), werken de leden samen voor bescherming, voeding, of gewoon voor hulp om zich te verplaatsen. Zelfs de kleinste samenwerking kan enorme implicaties hebben en kan de drijvende kracht zijn achter de verandering die nodig is om de meest urgente problemen aan te pakken.

Maar deze uitwisselingen verlopen niet zonder spanning. Hoe navigeren we door de spanning tussen individualiteit en collectiviteit? Wat zijn de grenzen die we onszelf stellen of die ons gesteld worden? Wat zijn de voorwaarden voor een echte dialoog? Hoe zou echt samenleven tussen soorten er uitzien, gesteld dat we in staat zouden zijn over ons antropocentrische wereldbeeld heen te stappen?

Deelnemende kunstenaars: Brechtje van Dijk, Liesje van den Berk, Kam Seng Aung en Joshua Weitzel, Bruna Souza, Marte van Haaster, Antrianna Moutoula en Ella Tighe, Lies Aris en Judith Segers, Margot Domart, Adriana Rhode en Esther Kin.