Elk kunstwerk doorloopt drie fasen: het idee, de uitvoering en het onderhoud. De tentoonstelling the sketch, its realisation & her lovers, van 18 mei tot 1 september te zien bij Drawing Centre Diepenheim, richt zich precies hierop. In een groepstentoonstelling met dertien kunstenaars onderzoekt gastcurator Caz Egelie de schets als een beginpunt van iets dat gevolgen zal hebben die zich uitstrekken tot in een onbekende toekomst. De tentoonstelling bestaat uit bijdrage van onder andere Gijsje Heemskerk, Eleni Kamma, Bart Lunenburg, Hee Sub Han, Martina Laruffa, Smari Robertsson, Eloy Cruz del Prado, Maya Berkhof, Nina Glockner, Hannah Konings en Tao G. Vrhovec Sambolec.

Drawing Centre Diepenheim is een kunstinstelling zonder traditionele collectie. Wel bezit het kunstpodium een aantal tuinen-als-kunstwerken in Diepenheim, allemaal ontworpen door kunstenaars die in het verleden door de (destijds) Kunstvereniging zijn uitgenodigd. Met deze tuinen, en het gebouw van het Drawing Centre zelf, komt de vraag hoe er omgegaan dient te worden met dit erfgoed – eens een concept, voorgesteld door een kunstenaar, daarna gerealiseerd door degene die verantwoordelijk is voor de productie van het werk, en vervolgens verzorgd door hen die zich om wat voor reden dan ook verbonden voelen met het behoud van het werk. Want juist in dit proces ontstaat er een zekere afstand; wat als de door de kunstenaar geschetste ideeën niet standhouden in de fysieke werkelijkheid? Hoe ziet het onderhoud en de verantwoordelijkheid voor een kunstwerk eruit? Hoe draag je zorg voor iets dat door iemand anders tot stand is gebracht?

Beeld: Drawing Centre Diepenheim