Thérèse Schwartze (1851 – 1918)
Al vanaf heel jong werd Schwartze opgeleid door haar vader, de kunstschilder Johan George Schwartze. Hij stoomde haar klaar voor een carrière als professioneel kunstenares om zo haar eigen brood te kunnen verdienen. Geen gebruikelijke keuze voor vrouwen in de 19de eeuw. Zijn opzet slaagde: Schwartze werd een gevierd portrettiste van vooral de rijke Amsterdamse burgerij en van het Koninklijk Huis. Een van haar zelfportretten bevindt zich in de Uffizi in Florence. Ook de internationale elite was klant.
De laatste tentoonstelling over Thérèse Schwartze was al weer 10 jaar geleden. Ruim 100 jaar na haar postume solo-expositie in het Stedelijk in Amsterdam is haar werk nu te zien in het voormalig woonhuis van kunstenaar Paul Tetar van Elven (1823 – 1896). De tentoonstelling valt samen met de herzien herdruk van de Engelse monografie ‘Thérèse Schwartze, Painting for a Living’ van gastconservator Cora Hollema.
Bruiklenen zijn afkomstig van musea maar ook veel particulieren staan hun werk tijdelijk in bruikleen af, waaronder een prachtig portret van Mia Cuypers, dochter van Pierre Cuypers.