Tentoonstellingen aanmelden

They Who Were

SEA Foundation, Tilburg

Van 29 april tot 5 juni, toont SEA Foundation ‘THEY WHO WERE’ een solotentoonstelling door Hillside Projects (Emily Berry en Jonas Böttern), een Zweeds kunstenaarsduo. De expositie belicht de verweving van de natuur en de mens. Meer specifiek reflecteert de tentoonstelling op het uitsterven van fauna door menselijk toedoen en op de gevolgen voor de mens en zijn omgeving als diersoorten bewust of onbewust worden uitgeroeid. THEY WHO WERE bestaat uit videowerk, collages, tekeningen en mindmaps vergezeld door performances.

Hillside Projects vertelt verhalen door middel van performance, tekst en video. De kern van hun artistieke praktijk is een empathische benadering van het dier in relatie tot de mens. Recentelijk focust het kunstenaarsduo zich op de met uitsterven bedreigde diersoorten en de gevolgen van uitsterving van fauna voor de mens. Het kunstenaarsduo tracht op alternatieve wijze met hun omgeving in gesprek te gaan over het dagelijks grotere verlies van verschillende diersoorten door uitsterving. Met hun werkwijze zoomen de kunstenaars in op handelingen van de mens en de onbedachte gevolgen die dit kan hebben op de mens zelf, zijn omgeving en intermenselijke relaties. Door tegenstelling zoals het tragische en het komische te verwerken in hun onderzoek brengt Hillside Projects voor het voetlicht wat de culturele en politieke veronderstellingen achter wat van waarde is in de natuur en wat niet, en hoe dit ons dit ons als mensheid raakt.

 

 

 

Van 29 apr 20 21

t/m 5 jun 20 21