Tentoonstellingen aanmelden

Tij, Tijd en Tijdelijkheid

Stedelijk Museum Zutphen, Zutphen

Samenwerking in het kader van de IJsselbiënnale 2021
Een tentoonstelling en een videoconcert over de pracht van de IJssel aan de oevers van Zutphen en haar nabije omgeving. Met hetzelfde thema als het thema van de IJsselbiënnale, ‘Tij, Tijd en Tijdelijkheid’, gefocust op veranderingen in het landschap door klimaatverandering.

Tij staat voor de zich herhalende golfbeweging in de tijd (het cyclische van de tijd, zoals dag en nacht, eb en vloed, de seizoenen, zich herhalende ijstijden et cetera;
Tijd staat voor zowel het objectieve verloop van de tijd als de subjectieve beleving van tijd;
Tijdelijkheid staat voor verandering, bijvoorbeeld zichtbaar in lagen in de aardbodem en oude en nieuwe sporen in het landschap, zowel natuurlijke als in de vorm van menselijke ingrepen.

Van 10 jul 20 21

t/m 5 sep 20 21