Stichting Nobilis centrum voor prentkunst is te gast bij de kunstmanifestatie Open Stal Oldeberkoop met een tentoonstelling van de kleurenhoutsneden en zwart-wit lino’s van Tom Thijsse. Bij deze tentoonstelling verschijnt een publicatie. Tom Thijsse was docent grafiek aan de Rietveld Academie in Amsterdam en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn kleurige werk vertoont invloed van de Japanse prentkunst. De humor is nooit ver weg, waarbij ook de taal als grafisch middel aan bijdraagt.

Beeld: Thom Thijse, Kleurenhoutsnede Nagasawa Sunset