Jan Davidsz. de Heem is in zijn tijd een bijzondere kunstenaar in de Nederlanden, een regio in verdeeldheid sinds de Val van Antwerpen in 1585.

Als schilder weet hij over de landsgrenzen heen de schoonheid van het stilleven naar een hoogtepunt te brengen, enerzijds door zijn hoge kwaliteitseisen, anderzijds door steeds op zoek te gaan naar vernieuwing en het genre erg levendig te houden.

Dr. Fred G. Meijer is curator van deze tentoonstelling. Als gewaardeerd expert in de schilderkunst van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw en meer bepaald gerenommeerd voor zijn onovertroffen kennis in de stillevenschilderkunst van die periode, is hij de uitgelezen curator voor deze tentoonstelling. In 2016 promoveerde hij op een monografisch proefschrift over het leven en oeuvre van Jan Davidsz. de Heem, dat gepland is om voor de opening van de tentoonstelling als boek te worden uitgegeven.

Beeld: Jan Davidsz. de Heem, Antwerpen KMSKA