Tentoonstellingen aanmelden

Tornado – Pascale Marthine Tayou

Mu.ZEE, Oostende

Tornado is de solotentoonstelling van Pascale Marthine Tayou in Mu.ZEE. Het wordt het sluitstuk van een intense samenwerking die begin 2018 van start ging met een ‘proloog’ getiteld Ik ben Gentenaar. Hierbij wordt – in afwachting van de finale opstelling – op gezette tijden een kunstwerk in een van de collectie-opstellingen in Mu.ZEE toegevoegd. Tayou daagt het museum uit om niet op veilig te spelen maar vanaf dag één samen met hem aan de slag te gaan. Mu.ZEE functioneert in die zin als een laboratorium, waar een aantal ideeën ruimtelijk kunnen worden uitgetest en kort op de bal wordt gespeeld. Onder het mom beweging te brengen in wat verstard is, doelt de kunstenaar op het activeren van wat hij zelf de ‘gefrustreerde’ museumruimte noemt. Het begrip staat niet alleen voor de fysieke ruimte die dienstdoet als tentoonstellingsplek maar net zo goed voor de mentale ruimte die nodig is om een brug te slaan naar onze samenleving. ‘Het museum zou aan zelfobservatie moeten doen, uit zichzelf moeten treden. De samenleving heeft nood aan een plek […] die zichzelf steeds opnieuw in vraag stelt en haast in real time de maatschappelijke omwentelingen en menselijke bewegingen analyseert. Het traditionele tentoonstellingstraject wordt opzijgeschoven en de nadruk komt te liggen op het onderweg zijn. Beweging is belangrijk en gaat in tegen vastgeroeste museale systemen.

Beeld: Pascale Marthine Tayou – By courtesy of the Galleria of Continua

Van 6 apr 20 19

t/m 1 sep 20 19