Bovenaan de monumentale, gedraaide trap van het museum is een nieuwe vaste collectietentoonstelling te zien. In de komende jaren presenteert Design Museum Den Bosch op deze plek in wisselende samenstelling telkens een aantal belangrijke werken uit de eigen keramiekcollectie. Voor de eerste presentatie Touching Worlds zijn twee belangrijke keramische werken als uitgangspunt genomen: Vase Femme van Pablo Picasso uit 1954 en B.C. Orange van Kenneth Price uit 1967. De werken zijn symbolisch voor de verschillende startpunten van de ontwikkeling van artist ceramics en sleutelstukken in de collectie van Design Museum Den Bosch. Touching Worlds De presentatie Touching Worlds brengt twee werelden bij elkaar: die van de grote kunstenaars die begin twintigste eeuw actief waren in Frankrijk, en de keramisten die vanaf eind jaren vijftig aan de Amerikaanse westkust werkten. Aan de linkerkant van de kast zie je werk van Pablo Picasso, Jean Cocteau, Marc Chagall en Raoul Dufy. Aan de rechterkant vind je Amerikaanse keramisten als Kenneth Price, Peter Voulkos, Ron Nagle, Robert Arneson en Adrian Saxe. Tezamen geven deze werken een beeld van wat artist ceramics is komen te heten: het werk van kunstenaars die keramiek inzetten als vorm van artistieke expressie, gelijk aan de verf van een schilder of de steen van een beeldhouwer. De scheidslijn tussen toegepaste kunst (waar keramiek normaal tot gerekend wordt) en beeldende kunst is in deze werken komen te vervallen.