Ver van het lawaai van de oppervlakte, waar mens en technologie de dienst uitmaken, schuilt een ondergrondse wereld vol leven. Hier fluisteren planten, organismen en schimmels ongestoord in hun eigen taal. Het Amsterdamse collectief Touki Delphine gelooft dat het leren luisteren naar dit ondergrondse leven een eerste stap kan zijn naar een beter gebalanceerd leven op aarde.

Hun installatie TRANSMISSION laat ons het mysterieuze netwerk van het onderaardse ervaren, vanuit menselijk perspectief. Met zoemende remleidingen, sissende slangetjes en gloeiende reflectoren van het autokerkhof creëren ze een poëtische verbeelding van het meest complexe systeem op aarde. Om te leren hoe planten en schimmels daadwerkelijk samenwerken brengt evolutiebioloog Toby Kiers ze in kaart voordat ze door klimaatverandering worden aangetast. Filmmaakster Marleine van der Werfvolgde haar daarbij, met de korte documentaire The Underground Astronautals resultaat. Ook die is bij MU te zien.

Meer informatie kun je hier vinden.