Op 8 juli 2022 opent de tentoonstelling Tussen Gaasp & Gracht – verhalen uit twee stadsdelen, een multidisciplinair project van Museum Van Loon en Imagine IC in sa-menwerking met OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) en New Metropolis Zuidoost. Tussen Gaasp & Gracht vertelt verhalen over de eeuwenoude en hedendaagse relatie tussen de huidige Amsterdamse stadsdelen Zuidoost en Centrum. Bij Imagine IC en Museum Van Loon presenteert Tussen Gaasp & Gracht verhalen uit de twee stadsde-len, waarbij de stad Amsterdam niet wordt bekeken met de blik vanuit het centrum met Zuidoost als periferie, maar als twee stedelijke kernen met een eigen dynamiek en ontwikkelingen die met elkaar samenhangen, elkaar beïnvloeden en samen stad ma-ken. OSCAM nodigt kunstenaars uit om in Museum Van Loon werk te tonen dat raakt aan deze ontwikkelingen, onder de noemer OSCAM x MUSEUM VAN LOON. En tijdens een slotbijeenkomst in New Metropolis Zuidoost delen Amsterdammers verhalen die naar aanleiding van de tentoonstelling zijn ontstaan rondom thema’s die voor hen relevant zijn. De tentoonstelling is t/m 2 oktober te zien.