Eeuwenlang staken Nederlandse zeilschepen de oceanen over, gedreven door handel, oorlog of geloof. Wat rest zijn de ontelbare wrakken op de zeebodem, stille getuigen van de geschiedenis. Soms klinkt er een stem vanaf de zeebodem. Zoals het verhaal van een schip dat de Nederlandse plantages in Zuid-Amerika als bestemming had, maar in 1822 bij Texel strandde en zonk… In de buik van dit schip lagen de luxe serviezen van de planters naast de kapmessen voor de slaafgemaakten. In Twee werelden in één wrak, fragmenten uit een koloniaal verleden staat de dubbele lading van dit schip (ook wel bekend als ‘het Schervenwrak’) centraal.