In de beeldende kunst is samenwerking vaak ondergeschikt gemaakt aan het geromantiseerde idee van het individuele artistieke genie. ‘Uit de Collectie: Together – Collaborative Art Practices’ daagt de mythe van de solitaire kunstenaar uit en onderzoekt de unieke dynamiek van collectieve creativiteit en hoe deze de artistieke productie beïnvloedt.
Deze tentoonstelling toont kunstwerken uit de S.M.A.K.-collectie die tussen 1959 en 2020 werden gecreëerd door collectieven, kunstenaarsduo’s of eenmalige samenwerkingsverbanden, maar ook werken die opzettelijk werden ontworpen om andere kunstwerken te faciliteren. De tentoonstelling belicht het diverse landschap van artistieke samenwerkingsverbanden en wil het gangbare verhaal van de individuele kunstenaar uitdagen.