In 2023 viert Museum Villa Mondriaan zijn tienjarig bestaan. Dit wordt groots gevierd met de jubileumtentoonstelling Mondriaan: de familie die vanaf 28 april te zien is. Villa Mondriaan toont hoe de artistieke denkrichtingen van vader, oom en zoon Mondriaan van invloed zijn geweest op de ontwikkeling en reputatie van de kunstenaarsfamilie.

Binnen de familie was kunst een gemeenschappelijke interesse voor vader Pieter Cornelis Mondriaan, oom Fritsen zoon Piet Mondriaan Alle drie de familieleden geven hun artistieke talenten op verschillende wijze vorm. Vader Mondriaan ziet zijn kunst als middel voor politiek-maatschappelijke doeleinden. Oom Frits leert zichzelf op latere leeftijd het schildersvak aan en staat binnen een korte periode bekend als gerenommeerd schilder. Zoon Piet legt zich volledig toe op de autonome kunst en groeit uit tot kunstenaar van wereldformaat die op radicale wijze de kunsten zou veranderen.

Mondriaan senior en zijn broer Frits leren het tekenvak door het maken van pruikenmodellen ten behoeve van hun vaders pruikenwinkel. Mondriaan senior wordt onderwijzer, maar zette zich daarnaast actief in voor de schoolstrijd en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Vanaf 1870 ontwerpt hij lithografieën met voorstellingen uit de Bijbel, vaderlandse geschiedenis en aangelegenheden van het Koninklijkhuis. Deze gedenk- en feestplaten waren een middel in het uitdragen van zijn christelijke en politieke levensvisie.

Mondriaan senior erkent het tekentalent van zijn zoon op jonge leeftijd. De jonge Piet assisteert zijn vader bij het vervaardigen van zijn prenten. Op aandringen van zijn vader behaalt Piet zijn bevoegdheid om tekenleraar te worden. Tot ongenoegen van zijn vader, die het kunstenaarsleven onzeker acht, vertrekt Piet naar Amsterdam om te studeren aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. De relatie tussen vader en zoon was hecht en moeizaam tegelijkertijd. Verschillende archiefstukken, waaronder brieven, geven nieuw inzicht op de relatie tussen zoon en vader.  

Oom Frits neemt op 25-jarige leeftijd de pruikenwinkel van hun vader over. Door een klantenkring aan schilders, waaronder de beroemde Haagse School schilder Willem Maris, is zijn interesse in het schildersvak gewekt. Al snel begint hij zich volledig op het schilderen te leggen. Zijn oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit Haagse boslandschappen in de stijl van de Haagse School, wat hem al snel de bijnaam ‘de schilder van het Haagse bos oplevert.

Beeld: Piet Mondriaan, Boomgaard met kippen 1901, olieverf op doek. Collectie-Kunstmuseum Den Haag