Welk kostbaar bezit zou jij redden? Door de eeuwen heen is veel cultureel erfgoed en de verhalen die daarachter schuilen, verloren gegaan in allerlei soorten rampen. Gelukkig is er ook veel bewaard gebleven of gered. In de tentoonstelling Van De Ramp Gered! in het Erfgoedcentrum in Rozet – op 10 minuutjes lopen van Museum Arnhem – ontdek je de bijzondere verhalen achter 28 voorwerpen die bewaard zijn gebleven ondanks of door rampen. Zo zijn er bijvoorbeeld kloosterboeken te zien die van de beeldenstorm zijn gered en is er een hele collectie zilverwerk te bekijken dat een Joodse familie in de Tweede Wereldoorlog als kostbaar bezit heeft verstopt.

Beeld: Eva Broekema