Met de expositie doet het museum mee met de viering van achthonderd jaar Boskoop en de boomkwekerij. Het doet dat vanouds al in zijn permanente, maar nu ook in zijn tijdelijke expositie.
Stelt u zich eens voor wat u zou zien als u in de jaren vijftig van de vorige eeuw zou zijn geëmigreerd en nu uw oude dorp zou bezoeken. Zou u het nog herkennen? Waar zijn de vollegrondskwekerijen met hun divers sortiment? Waar zijn de mannen die in weer en wind met gekromde rug de grond bewerken? Wordt de graaf nog wel gebruikt? En waar is de bomenzoeker die in zijn kenmerkende leren jas op zijn Berinibromfiets de kwekerijen afrijdt op zoek naar de beste planten voor zijn baas?
Enorme kassen belemmeren het uitzicht waar u vroeger zo van genoot. In de kassen ziet u rijen potten en containers met grote aantallen planten van één soort. De kruiwagen is vervangen door de lopende band, de bleekschop door automatische beregening. Gewasbescherming gebeurt selectief en doelgericht. Met steeds minder mensen wordt hetzelfde, ja zelfs meer werk verzet. Verarming van het sortiment is het onvermijdelijke gevolg van specialisatie en de schaalvergroting.
In ‘Van graaf naar robot’ wordt teruggekeken naar het werk in de boomkwekerij vroeger en nu. Er wordt verteld hoe mechanisatie en automatisering de boomkwekerij langzaam maar zeker veranderen. Een wand met oogstrelende foto’s van gewassen toont hoe het sortiment in de loop der eeuwen verbreedde en weer versmalde.
En vergeet niet de museumkwekerij te bekijken! Aan de hand van de looplijst in de brochure wandelt u langs vele gewassen. In de plantvakken die horen bij ‘Van graaf naar robot’ staan de gewassen ingedeeld in drie historische periodes. Bij elk vak vindt u een plattegrond en een gedetailleerde lijst met de namen van de planten.
En speciaal voor Boskopers: herkent u de bomenzoekers op de foto? Kunt u de ontbrekende namen aanvullen?