De groepstentoonstelling VAN RASTER NAAR VECTOR: NEDERLAND WINSTLANDSCHAP zoomt in op de maakbaarheid van het Nederlandse landschap. De kunstenaars in de tentoonstelling bieden zowel een historische als een eigentijdse blik op de toekomst van het verkavelde Nederlandse landschap, waarop tegenstrijdige belangen over welzijn en welvaart, over economie, technologie, innovatie en ecologie, hoog spel spelen.

Deelnemende kunstenaars:
Berkveldt, Daan Couzijn, Mirte van Laarhoven & Anne Nieuwenhuijs, Vera Mennens, Víctor Muñoz Sanz, Sissel Marie Tonn & Jonathan Reus, Joppe Venema, en werken uit de Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van: Joop Dam, Ben Ikelaar, Edith van Leckwijk, en Eduard van Zanden.

Zaaloverzicht van de groepstentoonstelling VAN RASTER NAAR VECTOR: NEDERLAND WINSTLANDSCHAP met werk van Daan Couzijn
Zaaloverzicht van de groepstentoonstelling VAN RASTER NAAR VECTOR: NEDERLAND WINSTLANDSCHAP met werk van Mirte van Laarhoven
Zaaloverzicht van de groepstentoonstelling VAN RASTER NAAR VECTOR: NEDERLAND WINSTLANDSCHAP met werk van Vera Mennens
Zaaloverzicht van de groepstentoonstelling VAN RASTER NAAR VECTOR: NEDERLAND WINSTLANDSCHAP met op de voorgrond werk van Joppe Venema
Zaaloverzicht van de groepstentoonstelling VAN RASTER NAAR VECTOR: NEDERLAND WINSTLANDSCHAP met werk van Joop Dam