In de zomer van 2023 presenteert Huis Marseille een bijzondere collectie avant-gardistische en surrealistische foto’s uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Dertig jaar geleden werden de vintage prints herontdekt tussen de meer dan 150.000 persfoto’s van het Vlaamse dagblad Vooruit. Als door een wonder waren ze bewaard gebleven. De collectie dankt haar ontstaan aan het Belgische kunsttijdschrift Variétés, dat maar twee jaargangen heeft gekend voor het failliet ging. Variétés was een belangrijk internationaal podium voor een jonge generatie fotografen en hun nieuwe, avontuurlijke beeldtaal. Het tijdschrift publiceerde vele indrukwekkende foto’s, fotogrammen en fotomontages van toonaangevende fotografen als Man Ray, Germaine Krull, Berenice Abbott, László Moholy-Nagy, Florence Henri en Eli Lotar. Ook schonk het maandblad veel aandacht aan avant-garde film. Huis Marseille toont met vintage foto’s, spreads uit het tijdschrift en filmfragmenten een verrassend panorama van avant-garde-fotografie en -film uit het interbellum. De tentoonstelling is georganiseerd in nauwe samenwerking met Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis in Gent, dat de collectie van Variétés beheert.