Voor steeds meer mensen wordt duidelijk dat het landschap geen onveranderlijke achtergrond is maar een belangrijke en betekenisvolle rol speelt in mensenlevens. De kunstmatige scheidslijn tussen natuur en cultuur zit die zienswijze in de weg. Door naar het verleden van onze eigen omgeving, Brabant, te kijken zie je hoe de mens het landschap steeds heeft aangepast.