In Verbonden Verleden worden historische figuren uitgelicht die de afgelopen 450 jaar op het Schermereiland hebben gewoond en bekendheid hebben vergaard. Aan ieder historisch figuur hebben wij huidige Schermereilanders gekoppeld die vertellen op welke manier zij een verbintenis hebben met hun historische ‘match’. Zij hebben ook allemaal een persoonlijk object aangeleverd die aansluit bij die verbintenis. Het heden en het verleden ontmoeten elkaar in de tentoonstelling Verbonden Verleden.