Scottish Diaspora Tapestry in Nederland

Van begin april tot half juni 2024 zal dit 153 meter lange wandtapijt te zien zijn in Museum Veere. Tien jaar na het gereedkomen van de indrukwekkende collectie van geborduurde panelen en de eerste tentoonstelling in Museum Veere in 2015, keert het hele tapijt weer terug naar Veere. De 311 panelen waaruit het wandtapijt bestaat, laten de eeuwenlange Schotse migratiegeschiedenis op indrukwekkende wijze zien.

Het werk aan de panelen begon in 2012. Gedurende twee jaar borduurden vele vrijwilligers uit 34 landen op diverse plaatsen de panelen. In Veere werkten 25 vrijwilligers aan de 6 ‘Veerse panelen’. De complete serie borduurwerken van dit megaproject ging in 2015 op tournee langs de deelnemende landen en was in de zomer van 2015 te zien in Museum Veere.

De zes Veerse panelen zijn onlangs teruggekeerd in Veere. Vooruitlopend op de komst van de Tapestry zullen ruim 20 borduursters vanaf januari de 6 Veerse panelen opnieuw borduren. Deze replica’s zullen een vaste plek krijgen in de Schotse Huizen als onderdeel van de nieuwe vaste tentoonstelling.