Het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw zijn de hoogtijdagen van de beschilderde wijzerplaten. We zien ze veel in Engeland, Amerika en Duitsland, maar ook in Nederland. Hier komen ze vooral voor op Friese staartklokken. In het tijdperk van de Verlichting en de beginnende industrialisatie was er vraag naar goedkoper te produceren klokken voor de opkomende middenklasse. De uurwerken zijn simpel en de wijzerplaten weerspiegelen een burgerlijke smaak. Over het algemeen is weinig te zeggen over de afbeeldingen. Ze zijn zeer bekend, want de Friese klokkenschilders hadden zo hun standaard tafereeltjes. In principe zijn het fantasie-voorstellingen. Wie iets persoonlijks of een unieke voorstelling wilde moest flink in de buidel tasten. Met grote zorg worden juist meest unieke wijzerplaten uit de 18de en 19de eeuw bij elkaar gebracht. De klokken worden voor deze eenmalige gelegenheid door particuliere eigenaren in bruikleen aan het museum afgestaan, de meeste zijn nog nooit in het openbaar getoond.

Deze tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met Klokkenvrienden Nederland.

Wijzerplaat van De wandelende soldaat. Collectie particuliere bruikleen. Foto Museum Heerenveen.