Onder de titel Verlangen naar de natuur presenteert het Rijksmuseum op Schiphol elf 19de-eeuwse landschappen uit de eigen collectie. Deze schilderijen van onder anderen Willem Roelofs, Anton Mauve en Richard Roland Holst laten zien hoe het beeld van het landschap verandert onder invloed van de opkomst van de industrie. Waar kunstenaars eerst de natuur machtig en groots afbeelden wordt later de invloed van de mens voelbaar, waarna tenslotte het verlangen naar de onbedorven natuur centraal komt te staan. De werken zijn vanaf 5 november een jaar lang te zien in de dependance van het Rijksmuseum op Schiphol.

Landschap bij Kortenhoef, Paul Joseph Constantin Gabriël, 1877
Tuinhoek met Oost-Indische kers, Richard Roland Holst, 1891