Mijn kunstwerken ontstaat door gesprek, communicatie en herinneringen met mensen in een specifieke context op locatie.

In de aanloop naar een expositie is een voorbereidend locatiebezoek voor mij altijd noodzakelijk. Het gevoel in het Weverhuis was overweldigend, de vergane tijd, de nog zichtbare herinneringen en de geschiedenis van de bewoners. In mijn werk speel ik met licht en schaduw en diverse contrastrijke materialen. Het was mijn uitdaging om de puzzelstukjes van de specifieke ruimtes, de aanwezigheid van mensen in die tijd, het weer en de wind te verbinden.

In de huidige expositie zijn de sporen van de bewoners die zijn gekomen en gegaan zichtbaar gemaakt in de kunstwerken. De reis die is gemaakt van eigen geboortegrond naar Leiden, het verblijf in het Wevershuis, de ambachtelijke werkzaamheden, de herinneringen en gezamenlijke verwevenheid met de wereld om hen heen.

Beeld: Miriam L’Herminez