Vlaardingse Nieuwe is een initiatief van Museum Vlaardingen in samenwerking met gastcuratoren Hans Rikken en Cees Eykelenboom. Het doel van dit initiatief is om binnen het kunstenaarsveld van Vlaardingen aandacht te schenken aan nieuwkomers in de kunst. Dat kan nieuwe aanwas zijn of kunstenaars die niet of nauwelijks onder de aandacht van het publiek zijn gebracht met nieuw werk.

In deze eerste editie is gekozen voor een viertal in Vlaardingen gevestigde kunstenaars te weten; Annemarie de Jong, Jorge Simelio, Ilona Bruins en Salah Ahmed. Vier kunstenaars die verschillende werkwijzen en beeldkracht tonen met een diversiteit aan stijlen en materiaal gebruik in een kleine setting in het museum.

Beeld: Museum Vlaardingen