Deze fotoserie toont de plakkerige klieren van zonnedauw door een elektronenmicroscoop. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 werkte student plantenwetenschappen Dieder de Frens aan onderzoek naar zonnedauw. Tijdens dit project bekeek hij zo’n veertig verschillende soorten vleesetende planten, zonnedauw maar ook andere, onder een elektronenmicroscoop, bij een vergroting van dertig keer tot meer dan tweeduizend keer. Zijn doel was de evolutionaire geschiedenis van de soorten zonnedauw af te leiden.