Nu te bezoeken in Arcam, het Architectuurcentrum van Amsterdam: ‘Vloeibare bouwsteen – Ontwerpen met water in Amsterdam’. Klimaatverandering en de behoefte aan meer woningen zet druk op ons watersysteem. In deze tentoonstelling is te zien welke uitdagingen en keuzes dit met zich meebrengt. Bezoekers kunnen ook zelf aan keuzeknoppen draaien, om zo te effecten van de keuzes te ontdekken: waar kan je wel of niet bouwen, hoe hoog kan het waterpeil in jouw buurt komen voordat je niet meer droog kan wonen, wat gebeurt er bij watersnood en welke toekomstige waterscenario’s zijn er mogelijk? 

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht regelt waterpeil en -kwaliteit in één van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland. Door de behoefte aan meer woningen en door klimaatverandering zal het systeem in de toekomst eerder zwaarder dan minder zwaar worden belast. Daarmee bevindt het netwerk van dijken, gemalen, sluizen en stuwen zich momenteel op de toppen van zijn capaciteit. Dat betekent dat er in de toekomst keuzes zullen moeten worden gemaakt, maar het biedt ook kansen voor nieuwe manieren om met water om te gaan.

Wat betekenen onze keuzes?

Welke keuzes hebben we? En wat betekent dat voor de leefbaarheid van de stad? Hoe kunnen we ontwerpen mét het water? In de doe-tentoonstelling ‘Vloeibare bouwsteen – Ontwerpen met water in Amsterdam’ ontdek je dat complexe waterssyteem aan de hand van vier nieuwe maquettes: Houthavens/Haven-Stad, Noord/Schoonschip, Centrum/Kattenburg en IJburg/IJmeer. Als bezoeker draai je zelf aan de keuzeknoppen en ontdek je de effecten van jouw keuzes op je woonomgeving. Zo ervaar je dat water letterlijk een vloeibare bouwsteen is voor een klimaatbestendige stad.Maquettes van Amsterdamse projecten, zoals IJboulevard en Schoonschip, tonen hoe architecten ontwerpen mét water; in een nagebouwde ‘watercontrolekamer’ ontdek je dat watermanagement centimeterwerk is; een kunstwerk van Marco Barotti reageert live op het water in het Oosterdok naast Arcam; Thijs de Zeeuw gaat ook een dialoog aan met het Oosterdok met een watermaquette van een Palingpark, 3D Amsterdam heeft speciaal voor deze tentoonstelling een waterlaag toegevoegd aan de digitale kaart van Amsterdam met oa. overstromingssimulaties en ShoSho ontwikkelde een geanimeerde storyline als introductie op de tentoonstelling.

Beeld: 3D Amsterdam Waterlaag