Voor deze expositie is Restauratieatelier Jos van Extel te gast in de atelierruimte van het Heestershuis. Restaurateur van Extel neemt een aantal werken uit onze eigen collectie in deze periode onder handen. Zoals hij zelf zegt; “het schilderij wordt opnieuw tot leven gewekt”. Het publiek krijgt hiermee een inkijk in wat er komt kijken bij het behoud van schilderijen.  

Vanzelfsprekend gaan we zuinig om met ons erfgoed. Maar door diverse omstandigheden kunnen kunstwerken toch vuil worden of beschadigd raken. De geselecteerde schilderijen hebben verschillende behandelingen nodig. Die variëren van bedoeken, opnieuw opspannen, reinigen tot zelfs retoucheren.

Een vakkundig restaurateur moet respect voor het werk van de kunstenaar aan de dag leggen. Het is belangrijk het handwerk, het ambachtelijke van de schilderkunst goed te doorgronden en de opbouw van een schildering te kennen. Voorafgaande aan de restauratie is onderzoek nodig om weloverwogen keuzes te maken, die bovendien altijd omkeerbaar moeten zijn. Verslaglegging is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Dit hele proces wordt inzichtelijk gemaakt in deze expositie.

Gedurende de expositieperiode zal de restaurateur regelmatig aanwezig zijn om zelf toelichting te geven op zijn werkzaamheden. Deze momenten worden aangekondigd op onze website en social media.